Και γιατί να το κάνουν άλλωστε;! Ότι έχει κανείς καλό είναι και δεν θα πρέπει αν αισθάνεται ντροπή άλλωστε ο Θεός έτσι τις έφτιαξε… Οι καημένες…!

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ