,

Κλειδαμπαρώστε τους γρήγορα – άνθρωποι που δεν θα έπρεπε να επιτρέπεται να βγουν έξω!


Μπορεί να δεις κάποιον στον δρόμο και να μην σου αρέσει αυτά που φοράει αλλά αυτοί ξεπέρασαν κάθε φαντασία… Με τι σκεπτικό βγήκανε έτσι?

f

ff

fff

ffff

fffff

ffffff

fffffff


fffffffff

ffffffffff

fffffffffff

ffffffffffff

ffffffffffffff

fffffffffffffff



Αυτοί οι άνθρωποι κάνανε τις επιλογές τους και ειναι μία κατηγορία μόνοι τους!

Μην σου τύχει – Άνθρωποι που είχαν χειρότερη μέρα από τη δική σας!