Μπορεί να δεις κάποιον στον δρόμο και να μην σου αρέσει αυτά που φοράει αλλά αυτοί ξεπέρασαν κάθε φαντασία… Με τι σκεπτικό βγήκανε έτσι?

f

ff

fff

ffff

fffff

ffffff

fffffff

fffffffff

ffffffffff

fffffffffff

ffffffffffff

ffffffffffffff

fffffffffffffff

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ