Του είπε ότι τον παρατάει κι εκεί ήταν που πείστηκε ότι τον απατάει. Μετά από αυτό δεν ήθελε να ακούσει καμία εξήγηση και η συμπεριφορά του ήταν κάπως ακραία!

https://www.youtube.com/watch?v=nHPbqi0U9w8

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ