Οι καθηγητές πρέπει να δείχνουν ότι τους αρέσει η δουλειά τους για να δείξουν το  καλό παράδειγμα και για να εμπνεύσουν τους μαθητές οι παρακάτω καθηγητές όμως δεν νοιάζονται…!

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ