,

Καταστάσεις που μόνο οι μποντιμπιλνταράδες θα καταλάβουν!


Πας στο γυμναστήριο για να κάνεις ωραίο σώμα αλλά μερικοί πάνε για να μπουν στον «όγκο». Οι παρακάτω εικόνες θα τους είναι πολύ οικείες!

ω

ωω

ωωω

ωωωω

ωωωωω

ωωωωωω

ωωωωωωω

ωωωωωωωω

ωωωωωωωωω


ωωωωωωωωωω

ωωωωωωωωωω

ωωωωωωωωωωωω

ωωωωωωωωωωωωω

ωωωωωωωωωωωωωω

ωωωωωωωωωωωωωωω

ωωωωωωωωωωωωωωωωΆγριος τσακωμός μεταξύ μαθητή και καθηγήτη – Η κατάστασή έιχε ξεφύγει!

14 σημάδια που δείχνουν ότι κάτι δεν πάει καλά!