Όταν κάτι χαλάει σίγουρα δεν μοιάζει όπως ήταν και μερικές φορές είναι δύσκολο να αντικατασταθεί για διάφορους λόγους αλλά αν έχει κάποιος εργατικά χέρια βρίσκει διάφορες πατέντες!

θ

θθ

θθθ

θθθθ

θθθθθ

θθθθθθ

θθθθθθθ

θθθθθθθθ

θθθθθθθθθ

θθθθθθθθθθ

θθθθθθθθθθθ

θθθθθθθθθθθθ

θθθθθθθθθθθθθ

θθθθθθθθθθθθθθ

θθθθθθθθθθθθθθθ

θθθθθθθθθθθθθθθθ

θθθθθθθθθθθθθθθθθ

θθθθθθθθθθθθθθθθθθ

θθθθθθθθθθθθθθθθθθθθ

θθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθ

θθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθ

θθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθ

θθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθ

θθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ