Δεν πρόκειται για κάτι που συνέβη στην Ελλάδα γιατί εδώ θα χρειαζόταν τουλάχιστον 5 χρόνια, αλλά για ένα έργο που υλοποιήθηκε στην Ολλανδία.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ