Κάπου του ξέφυγε του ανθρώπου δεν πειράζει… Θα μπορούσε να πει κανείς πως κι αυτό είναι ένα έργο τέχνης!