Δημιουργώντας ένα logo ελπίζεις ότι θα γίνει γνωστό. Οι παρακάτω εταιρείες το κατάφεραν. Μετά από πολύ δουλειά δημιούργησαν ενδιαφέρον λογότυπα με κρυμμένα σύμβολα!

c cc ccc cccc ccccc cccccc ccccccc cccccccc cccccccccc

ccccccccccc

cccccccccccc ccccccccccccc cccccccccccccc ccccccccccccccc cccccccccccccccc

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ