Το να είσαι γυναίκα έχει πλεονεκτήματα, το ότι μπορεί ένας άντρας και ειδικά αν έχει εξουσία να την εκμεταλλευτεί κι αυτό είναι γνωστό αλλά δεν φαίνεται και να την πολυχάλασε…!

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ