Δυστυχώς υπάρχουν και τέτοιοι άνθρωποι, και δεν είναι μόνο γυναίκες, που θα έκαναν τα πάντα για λίγα πλούτη. Είναι λυπηρό…

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ