Μπορεί να ήθελε να το παίξει ξύπνιος αλλά αυτό που κατάφερε να κάνει ήταν μια τρύπα στο νερό!

Ας περίμενε στη θέση του!