Νομίζω πως όλοι έχουμε παρατηρήσει ότι υπάρχουν δύο τύποι γυναικών εκεί έξω. Λοιπόν, όχι μόνο δύο είδη, αλλά πολλές κατηγορίες στις οποίες υπάρχουν μόνο δύο είδη γυναικών: Στον τρόπο που ντύνονται, που συμπεριφέρονται και ούτω καθεξής. Δεν μπορώ να πω ποια είναι καλύτερη. Το μόνο που μπορούμε να ελπίζουμε είναι μια καλή ισορροπία των δύο.

κ

κκ

κκκ

κκκκ κκκκκ

κκκκκκ

κκκκκκκκ

κκκκκκκκκ

κκκκκκκκκκ

κκκκκκκκκκκ

κκκκκκκκκκκκ

κκκκκκκκκκκκκκ

κκκκκκκκκκκκκκκ

κκκκκκκκκκκκκκκκ

κκκκκκκκκκκκκκκκκκ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


Αφήστε το σχόλιό σας