Μάνα και κόρη μοιάζουν σαν αδερφές! Και τί αδερφές…

Η κόρη είναι 18 (αριστερά) χρονών και η μάνα 36 (δεξιά)!

photoday-15-11-2015

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ