,

Ιερόδουλες φτιάχνουν ιστοσελίδα όπου αξιολογούν και προειδοποιούν για επικίνδυνους πελάτες!


Η ιστοσελίδα ονομάζεται Support and Advice for Escorts (Saafe) δηλαδή υποστήριξη και συμβουλές για συνοδούς και εκεί οι ιερόδουλες ή οι συνοδοί μπορούν να γράψουν αξιολογήσεις για πελάτες, να δώσουν συμβουλές για τιμές, να προειδοποιήσουν για επικίνδυνους άντρες, όπως για παράδειγμα άντρες που κλέβουν ή έχουν επιτεθεί, να ενημερώσουν για πελάτες που δεν πληρώνουν και για  stalkers.
The site also includes a section to discuss issues relating to sexual health, as well as threads asking about dating customers, tips on how to unwind, and whether working while on your period is acceptable

Sex workers have opened up about their experiences, and rate clients to warn about dangerous men
Τα 5 εγκλήματα που συγκλόνισαν το πανελλήνιο!

Τον πήρε ο ύπνος μέσα στην τάξη κι αυτό που του έκανε ο καθηγητής του ήταν απλά επικό!