Πήγαινε και αυτή γυρεύοντας… Αλλά ήθελε να βγει από πάνω στον ζηλιάρη αγαπητικό της, αλλά αυτός μετά τις αποδείξεις όμως της έδωσε  και κατάλαβε ποιος είναι το αφεντικό!

https://www.youtube.com/watch?v=j6kT3TyErsI

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ