Η κυρά Λένη και η κυρά Χρυσάνθη σίγουρα δίνουν το καλό παράδειγμα στα εγγόνια τους, αν έχουν, με αυτήν την συμπεριφορά!

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ