Υπάρχουν μερικά πράγματα στη ζωή που είναι αρκετά για σε κάνουν να πεις το «όχι». Οι παρακάτω εικόνες διαθέτουν όλες αυτές τις στιγμές της εν λόγω απόρριψης.

q

qq

qqq

qqqq

qqqqqq
qqqqqqq

qqqqqqqq

qqqqqqqqq

qqqqqqqqqq

qqqqqqqqqqq

qqqqqqqqqqqqq

qqqqqqqqqqqqqq

qqqqqqqqqqqqqqq

qqqqqqqqqqqqqqqqq

qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq

qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq

qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq

qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ