Ευτυχώς δεν χρειάστηκε ιατρική περίθαλψη, αλλά το σκούτερ του καταστράφηκε!

https://www.youtube.com/watch?v=sKib4VqsTgQ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ