Η φωτογραφία είναι ένα πολύ ενδιαφέρον πεδίο. Νομίζω ότι ο κύριος λόγος είναι ότι οι φωτογραφίες είναι σε θέση όχι μόνο κάνει λήψη μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή, αλλά και να διαδώσει και το συναίσθημα εκείνης της στιγμής καθώς επίσης και να φτιάξει καταστάσεις.

Θα καταλάβετε τι εννοώ μόλις δείτε αυτές τις φωτογραφίες – αριστουργήματα!

ω

ωω

ωωω

ωωωω

ωωωωω

ωωωωωω

ωωωωωωω

ωωωωωωωω

ωωωωωωωωω

ωωωωωωωωωω

ωωωωωωωωωωω
ωωωωωωωωωωωω

ωωωωωωωωωωωωω

ωωωωωωωωωωωωωω

ωωωωωωωωωωωωωωω

ωωωωωωωωωωωωωωωω

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ