Εγώ μόλις δω ένα φαγητό το οποίο φαίνεται επιεικώς πολύ άσχημο δεν μπορώ να το φάω αλλά δεν χάνουμε τίποτα να δοκιμάσουμε…!

8

88

888

8888

88888

888888

8888888
88888888
8888888888

888888888888

8888888888888

88888888888888

888888888888888

8888888888888888

88888888888888888 888888888888888888

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ