Πολλοί μόλις είδαν τις ακαθαρσίες το άφησαν στη θέση του, άλλοι πάλι το μάζεψαν και το πήραν μαζί τους ή άρχισαν να το καθαρίζουν!

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ