Οι καθηγητές μπορεί να γίνουν και πρότυπα για τους μαθητές τους είτε καλά είτε κακά, αυτός ο καθηγητής όμως δεν θα μπορούσε να είναι τίποτα άλλο από καλό!

https://www.youtube.com/watch?v=9lXaPjeDdq4

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ