Φαίνεται ότι τον είχε καταλάβει και άρχισε να τον τραβάει βίντεο. Όταν αυτός πήγε να κάνει την κίνησή του τον ρεζίλεψε μπροστά σε όλους και αυτός αμέσως σταμάτησε!

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ