Φυσικά και δεν με ενοχλούν οι προτιμήσεις τους αλλά ας παραδεχτούμε ότι πρκαλούν λίγο με τον τρόπο τους…!

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ