Παρ’ όλο που ήταν χαρούμενη γι’αυτό που κατάφερε, το ψάρι φαίνεται ότι πεινούσε και της κατάπιε σχεδόν ολόκληρο το χέρι!

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ