Μάλλον πήρε ότι του  άξιζε… Επειδή ήταν μικρότερος νόμιζε ότι θα τα  έβαζε μαζί του, αμ δε όμως…

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ