Κανείς δεν μιλά γι αυτό.
Αυτό συμβαίνει πίσω από τις κλειδωμένες πόρτες
Κανείς δεν θα το δει, κανείς δεν θα το ακούσει. Κανείς δεν θα ξέρει τι συμβαίνει.
Στη Ρωσία πεθαίνουν κάθε χρόνο 14000 γυναίκες.

Κάτι πρέπει να γίνει!

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ