Με την κοιλιά τούρλα, χορεύει σαν να μην υπάρχει αύριο! Είναι αξιοθαύμαστο γιατί το κάνει με πάθος και δεν φοβάται!

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ