Ειλικρήνια τι δύσκολο πράγμα…! Μερικές φορές η αλήθεια πονάει αλλά είναι καλύτερο να το ξέρεις ειδικά σε αυτές τις περιπτώσεις!

v

vv

vvv

vvvv

vvvvv

vvvvvv

vvvvvvv

vvvvvvvv

vvvvvvvvv

vvvvvvvvvv

vvvvvvvvvvv

vvvvvvvvvvvvv

vvvvvvvvvvvvvv

vvvvvvvvvvvvvvv

vvvvvvvvvvvvvvvv