Μάλλον όχι, και ποιος φυσιολογικός άνθρωπος θα το σκεφτόταν βέβαια, αλλά μόλις το βλέπεις, θέλεις να το παρατηρήσεις κι άλλο!

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ