Λογικό να έχουν χρήματα και να κάνουν ότι θέλουν αλλά μόνο που ξέρω πως έχουν βγάλει οι γονείς τους τα χρήματα, δεν τους ζηλεύω καθόλου!

9

99

999

9999

99999
999999

99999999

999999999

99999999999

999999999999

9999999999999

99999999999999

9999999999999999

99999999999999999

999999999999999999

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ