Ο οδηγός που καταγράφει το συμβάν ήταν και το θύμα της υπόθεσης.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ