Μερικές ήταν ειλικρινής αλλά και μερικές είχαν την δικαιολογία στο στόμα.

Εγώ πιστεύω ότι όλες έχουν δει και ας μην το λένε

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ