,

Δείτε τες με δική σας ευθύνη – Εικόνες που θα σας φρικάρουν!


Μπορεί να είναι και στημένες αλλά όπως και να χει είναι φρικιαστικές και μερικές ανεξήγητες! Ήθελα να ήξερα πως ένιωσαν μόλις είδαν τις φωτογραφίες…;!

1. How many of you noticed what's going on in the background?

2. Can you find out the ghost in the grass? 

3. It took me more than an hour to figure out how that's possible.

4. Let me give you an hint. Watch the wires carefully!

5. Only if you are aware of all the mirror effects.

6. Wait, what's behind that cushion?

7. How is that even possible? Mirror, are you drunk?

8. Well, that must be a ghost lizard. That's weird.  

9. Where is the girl looking and what about the one in the mirror? 


10. Seems like there's something up with the Television.

11. Two cool dudes and still that ghost looks more cool. Haha!

12. It will take some time to figure this one out. Tough call.

13. Observe well and let's see how much time it takes to figure out what's wrong!

14. The girl is so beautiful that she excites all the ghosts in the house. 

 Τα μπράτσα κερδίζουν – Παλαιστές που χτύπησαν ωραία γκομενάκια σε σχέση με αυτούς!

Όταν το ταλέντο δεν γνωρίζει ηλικία..!