Με έναν αρκετά εντυπωσιακό αλλά ταυτόχρονα και περίεργο τρόπο αυτός ο αθλητής CrossFit σηκώνει την μπάρα.

Βέβαια, πρόκειται για επαγγελματία, όποτε μην το επιχειρήσετε μόνοι σας χωρίς την βοήθεια κάποιου ειδικού!

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ