Δεν μπορώ να καταλάβω τι έγινε αλλά σίγουρα για κάποιο λόγο ξεκίνησαν όλα.

Δείτε ξύλο και πυροβολισμούς και το αποτέλεσμα του αυτοκίνητου.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ