Στην παιδική μας ηλικία συνηθίζαμε να δημιουργούμε διάφορα πράγματα στον τοίχο χρησιμοποιώντας το φως. Μερικά από τα παρακάτω τα γνωρίζουμε είδη.Αφήστε το σχόλιό σας