Σίγουρα κάποιοι έχουν τα δίκια τους αλλά και κάποιοι είναι λίγο νευρικοί.