Πρέπει να ήταν πολύ πιωμένη για να κάνει τρέλες πάνω στην μπάρα.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


Αφήστε το σχόλιό σας