Για μένα που δεν οδηγώ μηχανή είναι τρομακτικό, για άλλους βέβαια μπορεί να είναι ωραίο αλλά δεν ξέρεις τι μπορεί να σου συμβεί, όποτε προσοχή με τις μηχανές

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ