Πέφτει το όπλο κατά τη διάρκεια επίδειξης και σπάει στα δύο.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ