Πέφτει το όπλο κατά τη διάρκεια επίδειξης και σπάει στα δύο.Αφήστε το σχόλιό σας