Με μόνο ένα μικρό σωρό από χιόνι για να πέσει κάπως στα μαλακά, αυτός ο Ρώσος παλαβός, αποφασίζει να πέσει από τη στέγη ενός κτιρίου 15 μέτρων ψηλά . Ευτυχώς, σκάει πάνω στο χιόνι και απομακρύνεται από αυτό σαν μην τρέχει τίποτα! 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ