Έχετε να ξυπνήσετε ο πρωί να πάτε στην δουλειά σας και χτυπάει το ξυπνητήρι. Τι κάνετε; Το κλεινετε και δίνετε αναβολή στον εαυτός σας 5-10 λεπτά. Τα 5-10 λεπτά όμως γίνονται παραπάνω και αργείτε να φτάσετε στην δουλειά σας.

Για να μην τραβάτε αυτήν την ταλαιπωρία, η λύση είναι αυτό το κρεβάτι!

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


Αφήστε το σχόλιό σας