,

Δημοσιεύσεις που είναι τόσο trashy που θα πρέπει να τις δείτε για να τις πιστέψετε!


Για να τις δημοσιεύσανε θα είχαν κάποιο σκοπό που εγώ ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω. Αλλά το θέμα δεν είναι τόσο το ότι τις δημοσιεύσανε αλλά το ότι δεν ένιωσαν ντροπή γι αυτό!

θ

θθ

θθθ

θθθθ

θθθθθ

θθθθθθ

θθθθθθθ


θθθθθθθθ

θθθθθθθθθ

θθθθθθθθθθ

θθθθθθθθθθθ

θθθθθθθθθθθθΑνέκδοτο: Ο Κωστίκας γιατρός!

Η Katy Perry αφήνει ελάχιστα για τη φαντασία μας!