Το κορίτσι που λέει τον καιρό σε κανάλι στη Ρουμανία φαίνεται πως είχε ένα αρκετά αισθησιακό ατύχημα σε ζωντανή μετάδοση!