Η αγορά αυτή, βρίσκετε παράλληλα με τις γραμμές τις τρένου, με το οποίο κάθε φορά που περνάει χωρίς να μαζεύουν το εμπόρευμα τους γιατί όλα είναι υπολογισμένα. Το μόνο που έκαναν είναι να μαζέψουν τις τέντες!

Posted by Demic on Friday, November 20, 2015

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ