Άνθρωποι που είναι χειρότεροι από ζώα… Καταλαβαίνω έχουν ορμές, καταλαβαίνω να θέλουν να το κάνουν όπου βρουν και καταλαβαίνω ότι θέλουν να το κάνουν και να υπάρχει η αίσθηση κινδύνου ότι τους βλέπει κάποιος, αλλά εκεί τους είδαν δεν υπήρχε απλά η αίσθηση…

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ