Οι άντρες τις έχουν στο μυαλό τους ως θεϊκά πλασμένες, γνωρίζοντας το savoir vivre από την κούνια…

Δυστυχώς για εσάς αγοράκια δεν είναι έτσι…
e

ee

eee

eeee

eeee

eeeeee

eeeeeee

eeeeeeee

eeeeeeeeee

eeeeeeeeeee

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ