Λίγο μεγάλο δεν είναι; Φυσικά δεν α την κρίνουμε που το χρησιμοποιεί αλλά δεν θεωρώ πως ένα παιδί πρέπει να παίζει με τέτοια πράγματα ούτε καν να ξέρει τι είναι…

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ